Utställningar

Utställningar

Några betydelsefulla utställningar där fingerortosen FINGERFÄRDIG deltagit.

Sveriges satsning i Athen i samband med PARALYMPICS
Där visades utställningarna ”Design for every body” och ”Barntåget” under september och
oktober 2004.
Arrangör; Exportrådet Bryssel och Sveriges Ambassad.

OLYMPISKA SPELEN I SYDNEY 2000
Designutställningen DESIGN FOR EVERY BODY 2000
Invigdes i samband med öppnandet av Paralympics/Handikapp OS
arrangör; Svensk Form Stockholm, Sverige.

Utställningen turnerade vidare efter OS i Sydney till följande länder;
Slovakien, Ungern, Tjeckien, Jugoslavien, Belgien, Rumänien,
Kroatien, Frankrike, Vitryssland, Toronto, Kanada, Mexiko, Kuba,
och är fortfarande på turné.

Sveriges deltagande i femton månaders millenniefirande på
Disney´s Epcot i Orlando, Florida 1999-2001
Utställningen SWEDEN THE FUTURE IS INSIDE YOU
producerad av; Emotion AB Stockholm, Sverige.

Stockholm Europas Kulturhiuvudstad 1998
Utställningen MEMENTO METROPOLIS
visades på Liljeholmens Kulturfabrik Stockholm
arrangör; Kurturhuvudstadsåret, Ateljé Pontvik, Stockholm Sverige.

Riksutställningarnas turneutställning på landets Länsmuseer 1998
Utställningen MAKTEN ÖVER MITT LIV
producerad av; Riksutställningar, HSO, Handikappförbundens Samarbetsorgan, Stockholm Sverige.