Iréne Grahn och ringen Fingerfärdig

Iréne Grahn och ringen Fingerfärdig

Iréne Grahn – Fingerfärdig

Iréne Grahn är en svensk uppfinnare och konstnär. Efter att ha drabbats av ledgångsreumatism ville hon skapa ett fingerstöd till sig själv som var både vackert och funktionellt. Uppfinningen la grunden till företaget IMG Rörlighet.

Iréne led av reumatism i över 30år, det gjorde det svårt att fullt ut kunna verka som bildkonstnär. Den begränsade rörligheten i framför allt fingrarna gjorde att bildvävstekniken i skapandet fick begränsas. För att på något sätt kompensera denna begränsning designade Iréne ett fingerstöd (ortos) med syfte att motverka de så kallade svanhalsdeformationerna som är en vanlig följd av reumatism. Iréne startade här ett utvecklingsföretag som både tillverkade, marknadsförde, sålde och distribuerade fingerortosen i många länder, även utanför Norden.

Ringen Fingerfärdig är fingerortosen som förenar funktion, form och skönhet.

Iréne Grahn avled efter ett mycket kort sjukdomsförlopp den 19 september 2013 i en ålder av 68 år.

Källor:

Västerbotten-kuriren

Tekniska Museet