Fingerfärdig

Fingerfärdig

Såhär beskrev Iréne själv ringen FINGERFÄRDIG

Jag som designat, utvecklat och tagit fram fingerstödet – ortosen FINGERFÄRDIG, heter Iréne Grahn. Jag arbetar som bildkonstnär, främst med offentliga uppdrag. Jag har själv reumatism med diagnosen reumatoid artrit. Utifrån eget behov väcktes idén att utveckla ett funktionellt, smäckert och vackert fingerstöd, ett fingerstöd som skulle kunna användas jämt, i aktivt arbete och ändå inte vara hämmande för rörligheten.

Jag har haft Fingerfärdig i drygt 23 år och på grund av ringens platta, som legat under pipleden för att motverka svanhalsdeformitet, har jag bevarat mina fingrar raka trots att förslitningar finns i piplederna. Ringslingan som går runt fingret har även stabiliserar och motverkat felutveckling av fingrarna i sidled. På grund av Fingerfärdig har mina fingrar inte kunnat felutvecklas utan fått ligga kvar på sin rätta plats där böj- och gripförmågan i fingrarna bevarats.